Wie zijn wij?

 

Team Boris bestaat uit een kleine groep enthousiaste medewerksters. De medewerksters werken al minimaal 11 jaar samen, sommigen al ruim 16 jaar. Hierdoor zijn ze erg goed op elkaar ingespeeld.

De teamleden stellen zich graag aan u voor. Lees hier meer over hen.

 

Locatie

Sinds 2014 is Kinderdagverblijf Boris is gevestigd op de begane grond van het Scholtens Gebouw in Wognum. In twee mooie grote groepsruimtes worden de kinderen opgevangen. De ruimtes zijn licht en groot, en ingericht met uitdagend speelmateriaal.

Buiten is een grote speelplaats aangelegd, met een megagrote zandbak.

Klik hier voor een blik op onze speeltuin, de groepsruimtes en de slaapkamer.

 

Pedagogisch beleid

Team Boris werkt volgens een pedagogisch beleid. Dit beleid is op de groep aanwezig, maar is ook hier te lezen.

Wij stellen ons ten doel: · Kinderen een plek bieden waar zij zich veilig en prettig voelen en de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op hun eigen manier op basis van aanleg en temperament. · Ouders en verzorgers pedagogisch verantwoorde kinderopvang te bieden waarvan kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd.

Centraal in ons beleid staat een positieve benadering van het kind. Dit komt tot uiting door de kinderen te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren. Wij zijn van mening dat ieder kind het recht heeft er te mogen zijn zoals het is.

Kinderdagverblijf Boris gebruikt de Peuteruniversiteit om onze peuters te stimuleren en uit te dagen, ieder kind op zijn of haar niveau. De peuteruniversiteit is ontwikkeld door docenten. Aan de hand van een voorleesboek en een activiteitenpakket wordt tijdens kleine korte kringgesprekjes spelletjes of een knutselactiviteit gedaan. De activiteiten zijn gericht op peuters vanaf ongeveer 2,5 jaar, en bestemt om hun creativiteit, woordenschat, praten en luisteren, rijmen, tellen, meten, waarnemen en logische reeksen maken, kritisch luisteren, plaatsbepaling, kleuren, vormen, etc. te ontwikkelen en te vergroten.

 

De oudercommissie van kinderdagverblijf Boris

Net als alle kinderopvangorganisaties heeft kinderdagverblijf Boris een eigen oudercommissie.
Deze bestaat uit drie enthousiaste ouders: Brigit Schipper, Moniek Steltenpool en Elise Alferink.
Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding van het kinderdagverblijf, en denken mee met de toekomst van de kinderopvang bij Boris.
Mochten ouders, toekomstige of huidige, vragen hebben voor de oudercommissie, zijn ze bereikbaar op: jet-steverink@hotmail.com.

 

Ggd rapporten

Zoals alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouders wordt ook Kinderdagverblijf Boris gecontroleerd door de GGD.

Voor de meest recente rapporten kunt u hier klikken