Team Boris werkt volgens een pedagogisch beleid. Dit beleid is op de groep aanwezig, maar is ook hier te lezen.

We stellen ons ten doel:

· Kinderen een plek bieden waar zij zich veilig en prettig voelen en de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op hun eigen manier op basis van aanleg en temperament.
· Ouders en verzorgers pedagogisch verantwoorde kinderopvang te bieden waarvan kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd.

Centraal in ons beleid staat een positieve benadering van het kind. Dit doen wij door de kinderen te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren. Wij zijn van mening dat ieder kind het recht heeft er te mogen zijn zoals het is.


De oudercommissie van kinderdagverblijf Boris

Net als alle kinderopvangorganisaties heeft kinderdagverblijf Boris een eigen oudercommissie.
Deze bestaat uit drie enthousiaste ouders; Meta, Moniek en Brigit. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de leiding van het kinderdagverblijf, en denken mee met de toekomst van de kinderopvang bij Boris.

Mochten ouders, toekomstige of huidige, vragen hebben voor de oudercommissie, kunt u Brigit mailen: brigit.tesselaar@gmail.com.

 

Meta

Ik zal mij even voorstellen : Ik ben Meta Welkamp, getrouwd met Floris Welkamp en mama van 2 kinderen Tygo (nov ’12) en Yara (febr ’16).
Mijn kinderen zijn bij Boris begonnen op de dagopvang en inmiddels gaan ze beide naar OBS de Speelwagen in Wognum en komen ze bij Boris voor de BSO.
Onlangs ben samen met Moniek en Brigit gestart in de oudercommissie.
Ik ben lid van de ouderencommissie om zo ook eventueel een bijdrage te kunnen leveren aan een gezellige en veilige opvang voor onze kinderen.

Hebben jullie als ouders vragen/ suggesties /opmerkingen mag je me altijd aanspreken op het schoolplein of bij de sportvereniging.

Moniek

Ik ben Moniek Steltenpool. Geboren en getogen in Wognum. Samenwonend met Michel. Samen hebben wij twee kinderen. Tessa van 4 jaar en Mirthe van 1 jaar.
Vanaf het begin gaan ze met veel plezier naar Boris. Tessa nu op de BSO en Mirthe op het dagverblijf. Tessa gaat naar school op de Hieronymus.
De meiden gaan geen vaste dagen heen, maar flexibel.
In de oudercommissie vind ik het belangrijk om op de hoogte te zijn van het wel en wee bij Boris, zowel onder de leidsters als bij de ouders. Mochten er dingen zijn, kom vooral naar één van ons toe!
Tot ziens!

 

Brigit

Mijn naam is Brigit Tesselaar, getrouwd met Jeroen en de moeder van Moos (jan ’19) en Lenne (mrt ’21).
Ik ben geboren en getogen in Wognum en na een aantal jaar in het buitenland te hebben gewoond, zijn we weer terug op het mooie dorp. Drie dagen in de week ben ik werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.
Ik ben lid van de oudercommissie, omdat ik het belangrijk vind om mee te kunnen denken met de organisatie en mijn steentje bij te kunnen dragen. Hebben jullie als ouders vragen/suggesties/opmerkingen mogen jullie mij altijd mailen. Tot snel!

 


“Boris sluit aan bij mijn eigen manier van opvoeden.”

Moeder van Mark (1)