Welkom bij Kinderdagverblijf Boris

Boris is een gezellig, kleinschalig kinderdagverblijf in Wognum, waar de pedagogisch medewerkers alle kinderen (en hun ouders) kennen.

Vanaf 1 maart zijn wij gestart met een kleinschalige BSO! Ook kinderen op de basisschool zijn welkom bij Boris. Wij bieden voor- en naschoolse opvang aan voor kinderen van de basisscholen in Wognum, Nibbixwoud en Zuidermeer.

Kinderdagverblijf Boris stelt zich ten doel:

· Kinderen een plek bieden waar zij zich veilig en prettig voelen en de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op hun eigen manier op basis van aanleg en temperament.
· Ouders en verzorgers pedagogisch verantwoorde kinderopvang te bieden waarvan kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd.

Wij bieden kinderopvang en BSO aan op vaste dagen, maar ook zeer flexibele kinderopvang en BSO is bij ons mogelijk.
Kinderdagverblijf Boris is gevestigd in het Scholtens Gebouw in Wognum, en heeft de beschikking op prachtige, grote groepsruimtes en een mooie grote buitenspeelplaats.
Kijk rond op onze site, maar nog leuker vinden we het wanneer jullie langskomen om onze mooie locatie in het echt kunnen zien.