Behoud ik na ontslag recht op kinderopvangtoeslag?

Ja, gedurende een periode van 6 maanden behoud je bij ontslag recht op kinderopvangtoeslag. Deze termijn is tijdelijk verlengd van 3 naar 6 maanden. Door deze termijnverlenging kunnen ouders bij hun zoektocht naar een nieuwe baan makkelijker gebruikmaken van kinderopvang en hebben daardoor de tijd om te solliciteren. In 2018 wordt deze termijn teruggedraaid naar 3 maanden.

Welke kinderopvang geeft recht op toeslag?

Gemeenten zijn verplicht een registratie bij te houden van de erkende kinderopvangcentra binnen hun grenzen. Ouders komen alleen in aanmerking voor een bijdrage van de overheid als hun kind(eren) worden opgevangen bij een geregistreerd kinderopvangcentrum of gastouderbureau. Kinderdagverblijf Boris is een geregistreerd kinderdagopvang.

Ik studeer, kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

In een aantal gevallen kan je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Ga voor meer informatie naar www.toeslagen.nl.

Ik verricht onbetaald werk, kom ik in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?

Nee, helaas niet.

Mag ik mijn ongeboren kind al aanmelden en hoe doe ik dat?

Aanmelden voor hele of halve dagopvang is mogelijk vanaf het begin van de zwangerschap, of wanneer het moment van adoptie bekend is. Aanmelden is gratis en kan:
– via onze website
– telefonisch (06-44936551).
– per email, info@kinderdagverblijfboris.nl.
Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een inschrijfbevestiging. De bevestiging is ook ter controle en aanvulling van de door ons geregistreerde gegevens.

Moet ik zelf de kinderopvangtoeslag aanvragen?

De kinderopvangtoeslag is digitaal aan te vragen via Mijn toeslagen. Dit is jullie persoonlijke toeslagenpagina op het internet. Hier is ook de status van de aanvraag te volgen. 24 uur nadat de belastingdienst de gegevens heeft ontvangen, is dit al te zien. Hiervoor hoef je geen aanvraag/wijzigingsprogramma apart te downloaden. Wanneer je liever een papieren formulier invult, kun je de belastingtelefoon bellen op 0800-0543.

Ik ben werkloos geworden. Moet ik de kinderopvangtoeslag stopzetten?

Werkloze ouders kunnen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag na meer dan 6 maanden werkloosheid. Kijk voor meer informatie op de pagina werkloos geworden.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Wijzigingen geeft u altijd schriftelijk door. Denk aan een adreswijziging, nieuw telefoonnummer enzovoort. Dat kan per e-mail

Waarom betalen we voor meer uren dan we werkelijk afnemen?

Er bestaan veel misverstanden over de prijsopbouw voor kinderopvang. Tot de Wet kinderopvang in 2005 van kracht werd kenden wij geen uurtarieven in de kinderopvang. Kinderopvang werd aangeboden in dagdelen, halve of hele dagen. Dat is ook nu nog steeds zo.
Sinds de Wet kinderopvang kennen wij ook de tegemoetkoming in de kosten voor ouders, de kinderopvangtoeslag.
De uitvoering van de regeling werd bij de belastingdienst neergelegd. De belastingdienst hanteerde een systematiek waarbij gerekend werd in opvanguren in plaats van dagdelen. De sector werd toen verzocht haar prijzen om te zetten in uurprijzen. En zo werd het begrip uurprijs geboren. De uurprijs is de prijs van een dag gedeeld door het aantal openingsuren.
Het is een misverstand dat bij afname van kortere dagen de prijs omlaag kan. Dat kan maar zeer ten dele. Immers, de kosten die wij maken, blijven in totaal hetzelfde of men nou 8 of 10 uur afneemt.
Zouden wij de prijs van een dag delen door minder uren, dan zal de uurprijs stijgen. Voor ouders pakt dat ongunstig uit doordat een groter deel van de kosten van die hogere uurprijs niet in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag.

Waar kan ik het LRK-nummer vinden van Boris?

Op de factuur van Boris staat het LRK-nummer, onderaan de factuur.

Wat is de opzegtermijn bij Boris?

Er geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Wat kost het om extra opvang op de kinderdagverblijf af te nemen?

Deze kosten zijn hetzelfde als een gewone vaste dag opvang.

Betaal ik ook voor nationale feestdagen?

Ja, Boris gaat uit van het aantal opvanguren dat in een kalenderjaar kan worden afgenomen. Dit aantal opvanguren wordt vervolgens door 12 gedeeld om zodoende op een gemiddeld maandtarief uit te komen. Dit is nodig voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Hierin zijn de nationale feestdagen verrekend.

Hoe kan ik mijn opvangkosten uitrekenen?

Bereken de kosten voor de kinderopvang met behulp van de calculator van Boris.

Waarom adviseert Boris een minimumafname van twee dagdelen op het kinderdagverblijf?

Als kinderen minimaal 3 dagdelen komen, hebben ze daadwerkelijk voordeel van alles wat ze kunnen leren op de groep. Hoe vaker een kind komt, hoe meer kans het heeft om vriendjes te maken. Het hebben van vriendjes is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Als kinderen elkaar niet kennen, gaat veel energie naar het begrijpen van wat er allemaal om hen heen gebeurt. Als kinderen met een vriendje spelen, spelen ze op een hoger niveau dan met een onbekend kind. Door (samen)spelen en interactie met andere kinderen en volwassenen krijgen gebeurtenissen en voorwerpen betekenis. Het kinderdagverblijf is op die manier een goede voorbereiding op de basisschool.