Team Boris werkt volgens een pedagogisch beleid. Dit beleid is op de groep aanwezig, maar is ook hier te lezen.

We stellen ons ten doel:

· Kinderen een plek bieden waar zij zich veilig en prettig voelen en de ruimte krijgen zich te ontwikkelen op hun eigen manier op basis van aanleg en temperament.
· Ouders en verzorgers pedagogisch verantwoorde kinderopvang te bieden waarvan kwaliteit en continuïteit zijn gewaarborgd.

Centraal in ons beleid staat een positieve benadering van het kind. Dit doen wij door de kinderen te belonen, te stimuleren, naar ze te luisteren en ze te respecteren. Wij zijn van mening dat ieder kind het recht heeft er te mogen zijn zoals het is.

“Boris sluit aan bij mijn eigen manier van opvoeden.”

Moeder van Mark (1)